Mosiądz. Kamień. Szkło. Celebrujemy materiał.

Sprawdź na żywo

Punktem wyjścia każdego projektu jest materiał. Pozwalamy, by przemówił z prostotą i szczerością.

Fragmenty tekstu ze strony www

Ograniczamy ilość wytwarzanych przez człowieka odpadów przez produkcję i użytkowanie przedmiotów trwałych.

Fragmenty tekstu ze strony www

Inne moje projekty

Współpraca z trójmiejskim start-upem

Materiały Prasowe

Dla: Wprost, Gazeta.pl, Gazetka szkolna